Όροι & Προϋποθέσεις

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.cryoproject.gr συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, video, απεικονίσεων, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας “Cryosauna Resort Μ.Ι.Κ.Ε.” και των συνδεδεμένων (μητρικών, θυγατρικών ή άλλων) εταιρειών με αυτήν ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την Cryosauna Resort Μ.Ι.Κ.Ε. και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Το ως άνω σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.cryoproject.gr  διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η οιαδήποτε  αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε φωτογραφιών, περιγραφών προϊόντων ή τιμών και γενικότερα του περιεχομένου του ιστότοπου, η κάθε είδους μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς τρίτους, η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cryosauna Resort Μ.Ι.Κ.Ε. ή του εκάστοτε Δικαιούχου.

Οποιαδήποτε παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις στον παραβιάζοντα τα ως άνω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και τις διατάξεις περί Εμπορικών Σημάτων.